Mediation

 

Hoe ziet een mediation proces eruit? Wat kunt u verwachten?

Om te beginnen gaan we er vanuit dat iedereen zelf weet wat de beste oplossing is. Waarbij we overtuigd zijn dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan via de rechtelijke macht. Daarnaast zal de mogelijke oplossing veel sneller tot stand komen en – doordat het door de partijen zelf bepaald is – ook toekomst vaster dan een besluit door de rechter.

De mediator zal faciliteren om te komen tot een oplossing waarbij de optimale oplossing voor beide partijen tot stand kan komen.

In ons team werken we vanuit een samenwerkingsverband van Professionele Mediators die bij NMv zijn aangesloten:  Mediation Omdat het kan.

Deze samenwerking borgt een jarenlange ervaring op het gebied van conflictbemiddeling/mediation.(zie voor verdere informatie: www.mediationomdathetkan.nl ).

Het intakegesprek is gratis!

Neem contact op met Tijmen Koelewijn, wij zijn u graag van dienst!

0611046484 / tijmenkoelewijn@task-inspireert.nl

 

Voorfase en kennismaking

Op het moment dat u contact met ons opneemt, schetsen wij u hoe wij werken en inventariseren wij de wederzijdse verwachtingen. De deelnemers aan de mediation, ontvangen dan van ons informatie over de werkwijze en de mediation. Daarna heeft u beiden een kennismakingsgesprek met de mediator. Hierin beantwoordt de mediator uw vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is kan de mediation aanvang krijgen.

Het eerste mediationgesprek

De mediator neemt contact op met de mediationdeelnemers voor het plannen van het eerste gesprek. Voor de start ontvangen alle deelnemers de mediationovereenkomst, het reglement en gedragsregels voor de NMv professionele rmediator. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle deelnemers en de mediator ondertekend.

De vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle deelnemers tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Telefoontjes tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.

Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen ontstaan, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat u beiden  zegt waar het u om gaat (de kern) en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt.

De opties en oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar mogelijke opties en een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat elke deelnemer de tijd neemt om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator zal zelf geen advies geven. Mocht het nodig zijn, kunt u een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Als u tot overeenstemming gekomen bent, legt de mediator dat zo nodig vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken deelnemers wordt ondertekend.

Evaluatie

Wij willen graag op de hoogte zijn van de beoordeling van de mediator en van het mediationproces. De deelnemers ontvangen na afloop van de mediation om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om deze in te vullen. Wij stellen deze beoordeling van deelnemers zeer op prijs.

Kosten mediation

Voor het intakegesprek zullen geen kosten doorgerekend worden.

Wanneer de mediation daadwerkelijk start, geldt het standaard uurtarief van 150 euro exclusief BTW. Hierbij geldt uiteraard dat er alleen betaalt wordt voor de uren die daadwerkelijk besteed zijn. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de deelnemers zelf. Dit geldt ook wanneer er door deelnemers gekozen wordt voor een andere locatie dan het kantoor van de mediator als daar kosten aan verbonden zijn.

In speciale gevallen kunnen er andere afspraken gelden over intake, kosten en aantal gesprekken waarvan het belangrijk is dat wj ervoor zorgendat alle deelnemers voor aanvang van de mediation daarvan op de hoogte zijn gesteld.

Locatie van de mediation

De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op ons Kantoor in Breukelen: Stinzenlaan Noord 189, 3621RG Breukelen. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. In voorkomende gevallen kan ook een andere locatie worden gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat.

Altijd een snelle start mogelijk

Wij hebben ervaring in tal van sectoren om conflicten en verstoorde relaties te begeleiden naar oplossingen.

Wilt u een gratis intakegesprek? Wij nemen binnen 24 uur  contact met u op voor het maken van een afspraak en bieden de mogelijkheid om de mediation binnen 10 werkdagen te kunnen starten.